Regnskabsservice

Erhvervsdrivende indenfor handel, udvikling og produktion.

 

  • Generel virksomhedsrådgivning.
  • Bogføring, dagligt, ugentligt, månedligt, kvartalsvis eller halvårsvis.
  • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter.
  • Finansieringsplanlægning.
  • Projektstyring - time/sagssystem.
  • Lønadministration, indberetning, afstemning og betaling.
  • Momsopgørelser - indberetning, afstemning og betaling.
  • Debitor- og kreditor bogholderi, herunder betaling af regninger, rykkerskrivelser m.v.
  • Klargøring af afstemt og kommenteret balance til revisor for årsafslutning.